SAMSUNG LATVIJA 

Zīmējumu konkurss “Mans varonis”

(turpmāk ­– KAMPAŅA)

NOTEIKUMI

Kampaņas organizators

 1. Kampaņu organizē SIA Samsung Electronics Baltics (turpmāk – Organizators), reģ. numurs: 40003963909, juridiskā adrese: Duntes iela 6, Rīga, LV-1013, Latvija.

Dalībnieki

 1. Kampaņa ir paredzēta tikai fiziskām personām.

 2. Kampaņā var piedalīties bērni vecumā no 7 līdz 18 gadiem (ieskaitot) (turpmāk – Dalībnieki). 

 3. Dalībnieki, kuri ir jaunāki par 18 gadiem, var piedalīties Kampaņā tikai ar vecāku vai likumisko aizbildņu (turpmāk – Pārstāvis) piekrišanu šiem Noteikumiem.

 4. Organizatora pārstāvji un Kampaņā iesaistītie Organizatora partneri nav tiesīgi piedalīties Kampaņā.

 5. Lai piedalītos Kampaņā, Dalībniekam nav nepieciešams veikt pirkumu.

Kampaņas norises ilgums un vieta

 1. Kampaņa sākas 2021. gada 4. oktobrī plkst. 00:00 un beidzas 2021. gada 31. oktobrī plkst. 23:59 (turpmāk –  Kampaņas periods). Pēc Kampaņas perioda beigām norisināsies izvērtēšanas posms, kura beigās 2021.gada 15. novembrī līdz plkst. 23:59 tiks noteikti Kampaņas uzvarētāji.

 2. Kampaņa noris Latvijas Republikas teritorijā. 

Kampaņa

 1. Lai piedalītos Kampaņā, Dalībniekam vai tā Pārstāvim Kampaņas perioda laikā jāiesniedz zīmējums un jāaizpilda pieteikuma anketa Kampaņas mājaslapā www.managlezna.lv (turpmāk – Pieteikums).

 2. Pieteikuma saturam (zīmējumam) jābūt krāsainam vai melnbaltam uz A4 vai A3 formāta lapas. Tas var būt veidots jebkurā tehnikā, bet nedrīkst izmantot datoru.

 3. Pieteikuma zīmējumam jābūt saistītam ar Kampaņas tēmu “Mans varonis”, Kampaņas tēmas interpretācija ir atkarīga no Dalībnieka.

 4. Pieteikums jāiesniedz Dalībnieka vecumam atbilstošajā kategorijā (turpmāk – Vecuma kategorija): 

  1. 7-10 gadi; 

  2. 11-14 gadi; 

  3. 15-18 gadi. 

 5. Vecuma kategorija tiek izvēlēta atbilstoši Dalībnieka vecumam Pieteikuma iesniegšanas brīdī.

 6. Dalībnieks visā Kampaņas perioda laikā Kampaņā var piedalīties vienu [1] reizi, iesniedzot [1] vienu Pieteikumu. Ja atļauto Pieteikumu skaits tiks pārsniegts, netiks ņemts vērā neviens no Pieteikumiem.

 7. Kritēriji, kas nosaka Kampaņas uzvarētāju, paskaidroti sadaļā “Vērtēšanas un balvas saņemšanas kritēriji”.

 8. Kampaņas uzvarētājs tiks paziņots 2021. gada 15. novembrī līdz 23:59 Kampaņas mājaslapā www.managlezna.lv.

 9. Pieteikumam jāatbilst šiem kritērijiem (turpmāk – Satura kritēriji):

 1. Pieteikumā nedrīkst parādīties vardarbības izpausmes pret dzīvniekiem vai cilvēkiem.

 2. Pieteikums nedrīkst apdraudēt vai pārkāpt trešo pušu intelektuālo īpašumu.

 3. Pieteikums nedrīkst nomelnot vai pārkāpt nevienas personas tiesības.

 4. Pieteikumam jābūt piemērotam jebkura vecuma personai. Tam jābūt saskaņā ar visiem spēkā esošajiem likumiem.

 5. Pieteikumā nedrīkst atspoguļot aizskarošu, seksuāla rakstura, nepieklājīgu, nicinošu vai citādi nepiemērotu saturu.

 6. Pieteikumam jābūt autora darbam, un tas nedrīkst pārkāpt Autortiesību likumu.

 1. Ar savu Pieteikumu katrs Dalībnieks apliecina, ka pats piedalās Kampaņā (un, ja Dalībnieks nav sasniedzis 18 gadu vecumu, Pārstāvis ir iepazinies ar Noteikumiem un piekritis Dalībnieka dalībai Kampaņā). Ar savu Pieteikumu Dalībnieks arī apliecina, ka viss Pieteikuma saturs atbilst Satura kritērijiem, un Saturs nav trešo personu intelektuālais īpašums.

 2. Piedaloties Kampaņā, Dalībnieks piekrīt, ka Organizatoram ir tiesības dalīties ar Dalībnieku Pieteikumu saturu savos sociālo mediju kontos (Facebook, Instagram) un mārketinga materiālos.

 3. Organizators noraida un dzēš Dalībnieka Pieteikumu, ja tas neatbilst Satura kritērijiem.

 4. Nepilnīgi Pieteikumi tiks uzskatīti par nederīgiem. 

 5. Dalībnieks nav tiesīgs saņemt Balvu, ja tiek noskaidrots, ka Dalībnieks nav ievērojis šos Noteikumus, vai gadījumā, ja tiek konstatētas Dalībnieka krāpnieciskas darbības saistībā ar Kampaņu.

 6. Organizatoram ir tiesības nepieciešamības gadījumā veikt atbilstošus pasākumus, lai aizsargātu sevi pret krāpnieciskām darbībām.

 7. Tiks ņemta vērā tikai Kampaņas periodā iesniegtie Pieteikumi.

Balva

 1. Kampaņas uzvarētājiem būs iespējams iegūt šādas balvas (turpmāk – Balvas):

  1. Trīs Samsung Galaxy Buds2 grafīta krāsā (modeļa nr.: SM-R177NZKAEUD) (turpmāk – A balva);

  2. Trīs Samsung Galaxy Tab S7 FE melnā krāsā (modeļa nr.: SM-T733NZKAEUE) un tā saņēmēja zīmējuma izvietošana Samsung vides reklāmas plakātos (turpmāk – B balva);

  3. Viens Samsung The Frame TV (modeļa nr.: QE50LS03AAUXXH) un tā saņēmēja zīmējuma izvietošana Samsung vides reklāmas plakātos (turpmāk – C balva). 

 2. B balvas un C balvas saņēmēju Pieteikumu saturs tiks izvietots Samsung vides reklāmas plakātos laika periodā no 2021. gada 15. novembrim līdz 2021. gada 30. novembrim.

 3. Balvu nevar izņemt naudā, aizstāt vai atdot atpakaļ. Tomēr tas neietekmē patērētāju tiesības, kas noteiktas piemērojamajos tiesību aktos. 

Vērtēšanas un balvas saņemšanas kritēriji

 1. Pieteikumu izvērtēšanā var piedalīties ikviens, kurš vietnē www.managlezna.lvpievienojas ar sociāla medija Facebook kontu, G-Mail e-pasta adresi vai reģistrējoties, izmantojot jebkuru citu e-pasta adresi, un nobalso par kādu no Pieteikumiem (turpmāk – Atbalstītājs). 

 2. Katrs Atbalstītājs Kampaņas periodā katru dienu par katru no Pieteikumiem var balsot vienu reizi.

 3. A balvu saņem viens Pieteikums katrā vecuma kategorijā, kurš saņēmis visvairāk balsis no Atbalstītājiem.

 4. Ja lielāko Atbalstītāju balsu skaitu saņēmuši vairāki Pieteikumi un balsu skaits ir vienāds, tad starp tiem uzvarētājs tiek izvēlēts, izmantojot nejaušas atlases principu.

 5. Pieteikumus izvērtē arī Organizatora izraudzīti pieci žūrijas locekļi – Sintija Gādiga, Vita Jurjāne, Paula Zariņa-Zēmane un Kristīne Luīze Avotiņa (turpmāk – Žūrija). 

 6. Žūrija Pieteikumus vērtē pēc vizuālās mākslas darba atbilstības Kampaņas noteiktajam mērķim, ņemot vērā bērna vecumu, izvēlēto tehniku, tehnikas pielietošanas prasmes, izdomu Kampaņas uzdevuma izpildē.

 7. Žūrijas lēmums ir galīgs un neapstrīdams.

 8. B balvu saņem viens Žūrijas izvēlēts Pieteikums katrā vecuma kategorijā.

 9. C balva tiek piešķirta pēc apvienota Atbalstītāju un Žūrijas vērtējuma, ņemot vērā šādu principu. No visām Vecuma kategorijām tiek apkopoti 45 labākie Pieteikumi, kuri saņēmuši visvairāk Atbalstītāju balsis. No šiem Pieteikumiem Žūrija izvēlas vienu Kampaņas uzvarētāju, kas saņem C balvu. 

 10. Balvu ir tiesīgi saņem tikai tie Dalībnieki, kuru Pieteikumi atbilst šiem Noteikumiem. 

 11. Balvu ir tiesīgs saņemt Dalībnieks vai tā Pārstāvis, uzrādot derīgu ID karti vai pasi. 

 12. Uzvaras gadījumā Organizators sazināsies ar Kampaņas Dalībnieku e-pastā vai pa tālruni, kurš norādīts Pieteikumā. 

 13. Uzvarētājam piecu (5) dienu laikā jāsniedz atbilde par balvas saņemšanu (turpmāk – Apstiprinājums).

 14. Ja uzvarētājs nesniedz Apstiprinājumu, ņemot vērā šos Noteikumus, tiek izvēlēts jauns Kampaņas uzvarētājs.

 15. Kopā ar Apstiprinājumu B balvas un C balvas saņēmējam Organizatoram ir jāiesniedz Pieteikuma oriģināls, pretējā gadījumā, tiek izvēlēts jauns Kampaņas uzvarētājs.

Pieteikumu izmantošana

 1. Ar savu dalību Kampaņā Dalībnieks apliecina, ka piekrīt viņa satura publicēšanai un izmantošanai bez atlīdzības un līguma noslēgšanas.

 2. Organizatoram ir tiesības publicēt jebkuru no Pieteikumiem kādā no saviem sociālo mediju kontiem vai mājaslapām bez iepriekšējas saskaņošanas ar Dalībnieku, ievērojot Dalībnieka personiskās tiesības uz Pieteikuma saturu.


Personas datu aizsardzība

 1. Organizators izmanto Dalībnieku un Atbalstītāju personas datus Kampaņas īstenošanas nolūkā. Dalībnieku personas dati tiek izmantoti arī satura publicēšanas nolūkā un grāmatvedības tiesību aktu prasību izpildei.

 2. Lēmums par personas datu sniegšanu Organizatoram ir brīvprātīgs. Ja Dalībnieks nesniedz informāciju, kas nepieciešama, lai piedalītos Kampaņā, tas nevarēs piedalīties Kampaņā. Ja Atbalstītājs nesniedz informāciju par sevi (nereģistrējas vai neiesniedz balsojumu), tas nevarēs piedalīties Pieteikumu izvērtēšanā.

 3. Dalībnieku personas dati tiek apstrādāti uz šāda tiesiskā pamata: Vispārīgās datu aizsardzības regulas (turpmāk – VDAR) 6.panta pirmās daļas (a) punkts (piekrišana); VDAR 6.panta pirmās daļas (c) punkts (juridiska pienākuma izpilde) un (f) punkts (Organizatora leģitīmas intereses popularizēt Samsung produktus). Atbalstītāju personas dati tiek apstrādāti uz VDAR 6.panta pirmās daļas (a) punkta (piekrišana) pamata.

 4. Ja personas dati tiek apstrādāti uz viņu piekrišanas pamata, Dalībnieki un Atbalstītāji ir tiesīgi atsaukt savu piekrišanu jebkurā laikā. Tas neietekmēs uz piekrišanas pamata pirms tās atsaukuma veiktās apstrādes likumību.

 5. Personas dati tiks nodoti tikai pakalpojumu sniedzējiem – trešajām personām, kas sniedz Organizatoram tādus pakalpojumus kā Kampaņas organizēšana un citus tamlīdzīgus pakalpojumus. Šīm trešajām personām tiks nodoti personas dati vai nodrošināta piekļuve tiem nolūkā sniegt Organizatoram šos pakalpojumus.

 6. Dalībnieku un Atbalstītāju personas dati tiks saglabāti tikai tik ilgi, kamēr tas nepieciešams Kampaņas īstenošanai. Pieteikumu saturs, ar ko Organizators ir dalījies savos sociālo mediju kontos (Facebook, Instagram) un mārketinga materiālos tiks saglabāts ne ilgāk kā vienu gadu pēc Kampaņas īstenošanas. Juridiskas prasības gadījumā personas dati var tikt saglabāti līdz lietas beigām. Ja tiesību akti prasa personas datu obligātu saglabāšanu, Organizators ievēros attiecīgos noteikumus.

 7. Organizators darbojas kā datu pārzinis. Lai pieprasītu piekļuvi saviem personas datiem, to labošanu, dzēšanu, apstrādes ierobežošanu, iebilstu pret to apstrādi, izmantotu datu pārnesamības tiesības vai izteiktu citus apsvērumus par rīcību ar saviem personas datiem, Dalībnieki un Atbalstītāji var iesniegt pieprasījumu Eiropas datu aizsardzības speciālistam VDAR atbalsta lapā, uz kuru ir norādīta saite privātuma politikā, kas pieejama http://www.samsung.com/lv. Dalībnieki un Atbalstītāji var arī iesniegt sūdzības par rīcību ar viņu personas datiem datu aizsardzības uzraudzības iestādei.

Vispārīgi noteikumi

 1. Organizators neatbild par Kampaņas pārtraukšanu nepārvaramas varas vai citu apstākļu dēļ, kas atrodas ārpus Organizatora kontroles.

 2. Organizators patur tiesības, saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem, izdarīt izmaiņas šajos Noteikumos vai pārtraukt Kampaņu jebkurā laikā.

 3. Organizators neatbild par: (a) Pieteikumiem, kas nav saņemti sistēmas kļūdu un citu iemeslu dēļ, kas atrodas ārpus Organizatora kontroles; (b) jebkādām datortīkla kļūmēm vai izlaidumiem; (c) jebkādu traucējumu, kaitējumu vai zaudējumu tādu apstākļu rezultātā, kas atrodas ārpus Organizatora kontroles; vai (d) jebkādām Dalībnieka pieļautām kļūdām.

 4. Dalībnieki piekrīt, ka Organizators neatbild ne par traumām, zaudējumiem vai kaitējumiem, kas rodas, piedaloties Kampaņā, vai saistībā ar Kampaņu, ciktāl tas atļauts ar piemērojamiem tiesību aktiem. 

 5. Ja šajos Noteikumos nav norādīts citādi, Dalībnieks atbild par visu spēkā esošo nodokļu samaksu un sedz pārējos ar Balvu saistītos izdevumus.

 6. Uz Kampaņu attiecas Latvijas Republikas tiesību akti.

 7. Ja Dalībniekam ir jebkādi jautājumi vai sūdzības par Kampaņu, Dalībnieks ir tiesīgs tās iesniegt līdz 2022. gada 15. februārim, zvanot uz Samsung Zvanu centru, vai pa e-pastu. Zvani no stacionāro vai mobilo tālruņu numuriem Latvijā ir bez maksas. Tel. nr.: 8000-7267  info@samsung.lv.